AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Yếu tố tạo nên tính đa dạng và tính đặc thù của prôtêin là:

  • A. Thành phần, số lượng và trật tự của các axit amin
  • B. Thành phần, số lượng và trật tự của các nuclêôtit
  • C. Thành phần, số lượng của các cặp nuclêôtit trong ADN
  • D. Cả 3 yếu tố trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>