ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Công cuộc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đòi hòi mọi người phải nỗ lực về những phương diện nào?

  • A. Nhận thức
  • B. Hành động
  • C. Tình cảm
  • D. Cả 3 ý trên đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 169

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1