YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Công cuộc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đòi hòi mọi người phải nỗ lực về những phương diện nào?

  • A. Nhận thức
  • B. Hành động
  • C. Tình cảm
  • D. Cả 3 ý trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 169

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF