AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công cuộc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đòi hòi mọi người phải nỗ lực về những phương diện nào?

  • A. Nhận thức
  • B. Hành động
  • C. Tình cảm
  • D. Cả 3 ý trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>