ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt thuộc về ai?

  • A. Học sinh
  • B. Giáo viên
  • C. Toàn xã hội
  • D. Nhà ngôn ngữ học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE