ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt thuộc về ai?

  • A. Học sinh
  • B. Giáo viên
  • C. Toàn xã hội
  • D. Nhà ngôn ngữ học
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 168

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1