ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Về phương diện hành động chúng ta cần?

  • A. Rèn luyện năng lực nói và viết theo đúng chuẩn mực về ngữ âm và chữ viết,  từ ngữ, ngữ pháp, đặc điểm phong cách, phải luôn trau dồi, học hỏi.
  • B. Sử dụng từ mượn tùy thích.
  • C. Dùng ngôn ngữ chat để thể thể hiện phong cách.
  • D. Không dùng tiếng nước ngoài.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 170

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1