AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt khí CO2 và CO ?

  • A. dung dịch NaCl
  • B. dung dịch CuSO4
  • C. dung dịch HCl
  • D. dung dịch Ca(OH)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi sục hai khí vào dung dịch Ca(OH)2 khí nào làm dung dịch nước vôi trong bị vẩn đục là khí CO2

  Phương trình phản ứng:  CO2 + Ca(OH)2 dư → CaCO3 (kết tủa trắng) + H2O

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA