• Câu hỏi:

  Trong bình chữa cháy chứa khí nào sau đây:

  • A. Cl2
  • B. CO2
  • C. SO2
  • D. O2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  CO2 là khí không duy trì sự sống và sự cháy.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC