YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cacbon đioxit tác dụng được với dãy chất nào sau đây:

  • A. Nước, dung dịch bazơ, oxit bazơ.
  • B. Nước, dung dịch axit, oxit bazơ.
  • C. Nước, oxit axit, oxit bazơ.
  • D. Nước, dung dịch bazơ, oxit axit.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA