AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có hai đèn ghi Đ1 (12V – 12W), Đ2 (6V – 9W) và nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U = 18V.

  a) Tính cường độ dòng điện định mức của hai đèn?

  b)  Nếu chỉ có hai bóng đèn mắc nói tiếp với nhau thì hiệu điện thế lớn nhất của đoạn mạch là bao nhiêu? Tính công suất của mỗi đèn?

  Lời giải tham khảo:

  a) Cường độ dòng điện định mức của các đèn là: 

  I1 = Pđm1/Uđm1 = 1A 

  I2 = Pđm2/Uđm2 = 1,5A 

  b)  Hiệu điện thế của đoạn mạch khi cường độ dòng điện lớn nhất qua mạch là Imax = I1 = 1A 

  Điện trở các đèn là:  

  R1 = U2đm1/Pđm1 = 12 \(\Omega \)

  R2 = U2đm2/Pđm2 = 4 \(\Omega \)

  Hiệu điện thế tối đa của đoạn mạch khi hai đèn mắc nối tiếp là: 

  Umax = Imax. (R1 + R2) = 16V

  Công suất của đèn 1 là 12W  

  → Công suất đèn 2 là Imax.R2 = 1.4 = 4W

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>