AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chu vi của tam giác ABC có tọa độ ba điểm lần lượt là \(A(1;1);B(2;6);C(-2;4)\) bằng?

   

  • A. \(\approx 10,219\)
  • B. \(\approx 13,813\)
  • C. \(\approx 14,767\)
  • D. \(\approx 17,532\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(\vec{AB}=(1;5);\vec{AC}=(-3;3);\vec{BC}=(-4;-2)\)

  \(\Rightarrow |\vec{AB}|=\sqrt{26};|\vec{AC}|=3\sqrt{2};|\vec{BC}|=2\sqrt{5}\)

  Chu vi tam giác ABC là: \(AB+AC+BC\approx 13,81\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>