• Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời sai

  Vẽ một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau. Khi đó:

   

  • A. Cặp góc so le trong còn lại bằng nhau  
  • B. Mỗi cặp góc đồng vị bằng nhau
  • C. Mỗi cặp góc trong cùng phía bù nhau
  • D. Mỗi cặp góc ngoài cùng phía bù nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC