AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình vẽ sau, chọn câu trả lời sai

  • A. \(\widehat {{A_1}}\) và \(\widehat {{B_1}}\) là hai góc đồng vị
  • B. \(\widehat {{A_3}}\)  và  \(\widehat {{B_1}}\) là hai góc so le trong
  • C. \(\widehat {{A_2}}\) và \(\widehat {{A_4}}\)  là hai góc đối đỉnh
  • D. \(\widehat {{A_2}}\) và \(\widehat {{B_1}}\) là hai góc so le trong

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\widehat {{A_2}}\)  và \(\widehat {{B_1}}\)  là hai ​góc trong cùng phía

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>