AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bốn điểm A, B, C, D. Hai đường thẳng AC, BD cắt nhau tại I như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là sai?

  • A. \(\widehat {BAC},\,\,\widehat {BIC}\)  đồng vị 
  • B. \(\widehat {CAD},\,\,\widehat {ACB}\)  so le trong
  • C. \(\widehat {ADB},\,\,\widehat {CBD}\)  so le trong
  • D. \(\widehat {BAC},\,\,\widehat {ABC}\) so le trong

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>