AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho viên gạch men được mô phỏng như hình, diện tích bị tô màu là bao nhiêu? (biết viên gạch hình vuông có cạnh là 80cm)

   

  • A. \(\approx 1373,45(cm^2)\)
  • B. \(\approx 1375,55(cm^2)\)
  • C. \(\approx 1385,55(cm^2)\)
  • D. \(\approx 1345,65(cm^2)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có diện tích của viên gạch hình vuông là \(S_{hv}=80.80=6400(cm^2)\)

  Bốn góc không tô màu chính là diện tích hình tròn có bán kính bằng 40cm.

  Vậy, diện tích phần không tô màu là: \(S_{ktm}=\pi r^2=40.40.\pi=1600\pi(cm^2)\)

  Diện tích phần tô màu là: \(S=6400-1600\pi\approx 1373,45(cm^2)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>