AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho đường tròn (O;R). Vẽ dây AB sao cho số đo cung nhỏ AB bằng \(\frac{1}{2}\) số đo cung lớn AB. Diện tích tam giác AOB là:

   

   

  • A. \(\frac{R^2\sqrt{3}}{4}\)
  • B. \(\frac{R^2\sqrt{3}}{2}\)
  • C. \(R^2\sqrt{3}\)
  • D. \(2R^2\sqrt{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Theo đề, số đo cung nhỏ AB bằng \(\frac{1}{2}\) số đo cung lớn AB, mà tổng hai cung là \(360^o\) nên số đo cung nhỏ AB bằng \(120^o\).

  Vẽ đường kính AC. Ta dễ dàng chứng minh được \(S_{AOB}=S_{COB}=\frac{1}{2}S_{ABC}\)

  \(AB=R\sqrt{3}, BC=R\)

  Vậy, \(S_{AOB}=\frac{1}{2}S_{ABC}=\frac{1}{4}.AB.BC=\frac{R^2\sqrt{3}}{4}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>