ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho đường tròn đường kính AB và dây AC sao cho số đo cung AC là 60 độ. Số đo góc OCB là:

  • A. \(\widehat{OCB}=15^o\)
  • B. \(\widehat{OCB}=20^o\)
  • C. \(\widehat{OCB}=25^o\)
  • D. \(\widehat{OCB}=30^o\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có số đo cung nhỏ AC là \(60^o\) nên \(\widehat{ABC}=30^o\)(góc nội tiếp chắn cung AC)

  Mặc khác tam giác OBC cân tại O \(\Rightarrow \widehat{OCB}=30^o\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3249

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON