ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hình vuông ABCD. Gọi Q là phép quay tâm A biến B thành D, \(Q'\) là phép quay tâm C biến D thành B. Khi đó, hợp thành của hai phép biến hình Q và \(Q'\) (tức là thực hiện phép quay Q trước sau đó tiếp tục thực hiện phép quay \(Q'\) ) là:

  • A. Phép quay tâm B góc quay \(90^\circ \)
  • B. Phép đối xứng tâm B.
  • C. Phép tịnh tiến theo \(\overrightarrow {AB} .\)
  • D. Phép đối xứng trục BC.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Q là phép quay tâm A góc quay \(90^\circ \), Q’ là phép quay tâm C góc quay \( - {90^0}.\)

  Gọi M là trung điểm của AB. Phép quay Q biến M thành M’ là trung điểm của AD.

  Dựng \(d \bot CM'\) và d cắt AB tại M”. Khi đó Q’biến M’thành M” .

  Khi đó B là trung điểm của MM” nên đó chính là phép đối xứng qua tâm B.

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24088

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON