• Câu hỏi:

  Cho hình chóp \(S.ABCD\)  đáy là tứ giác \(ABCD\), \(AB\) cắt \(CD\) tại \(E\), hai đường chéo \(AC\) và \(BD\) cắt nhau tại \(F\). Giao tuyến của mặt phẳng \(\left( {SEF} \right)\) với các mặt phẳng \(\left( {SAD} \right)\) và \(\left( {SBC} \right)\) lần lượt là:

  • A. SI, SJ với I, J lần lượt là giao điểm của SE với BC và AD.
  • B. SI, SJ với I, J lần lượt là giao điểm của SF với BC và AD.
  • C. SI, SJ với I, J lần lượt là giao điểm của EF với BC và AD.
  • D. Cả ba phương án đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi \(I,J\) lần lượt là giao

  điểm của \(EF\) với \(BC,AD\) thì

  \((SEF) \cap (SAD) = SJ\), \((SEF) \cap (SBC) = SI\).

 

 

CÂU HỎI KHÁC