AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(f(x) = 3{x^3} + 3x - 2\). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

  • A. Phương trình \(f(x) = 0\) có ít nhất một nghiệm trong khoảng (0; 1).  
  • B. Phương trình \(f(x) = 0\) vô nghiệm trong khoảng (0; 1).
  • C.  Phương trình \(f(x) = 0\) có nhiều nhất là 3 nghiệm.
  • D.  Phương trình \(f(x) = 0\) có ít nhất một nghiệm trong khoảng (-1; 1).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bấm máy ta thấy phương trình \(f(x) = 3{x^3} + 3x - 2 = 0\) có một nghiệm \(x \approx 0,5233 \in \left( {0;1} \right)\) và hai nghiệm ảo.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA