AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(f\left( x \right) = \left\{ \begin{array}{l}
  \frac{{\sqrt {x + 3}  - 2}}{{{x^2} - 1}},\,\,\,\,\,x \ne 1\\
  a{x^2} + 2,\,\,\,\,\,x = 1
  \end{array} \right.\). Tìm a để hàm số liên tục tại x = 1

  Lời giải tham khảo:

  Ta có: \(f(1)=a+2\)

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{\sqrt {x + 3}  - 2}}{{{x^2} - 1}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{1}{{\left( {x + 1} \right)\left( {\sqrt {x + 3}  + 2} \right)}} = \frac{1}{8}\)

  Hàm số liên tục tại \(x = 1 \Leftrightarrow a =  - \frac{{15}}{8}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>