AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho (d1) : 2x + y = 4 ; (d2)  x + y = 3 và (d3): mx+y =5.Tìm m để (d1);(d2) và (d3) đồng quy tại 1 điểm.

  Lời giải tham khảo:

  Giao điểm của (d1) và (d2) là nghiệm của hệ: \(\left\{ \begin{array}{l}
  2x + y = 4\\
  x + y = 3
  \end{array} \right.\)

  Giải hệ \(\left\{ \begin{array}{l}
  x = 1\\
  x + y = 3
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 1\\
  y = 2
  \end{array} \right.\)

  Để (d1) ; (d2) và (d3) đồng quy thì tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) phải thỏa phương trình (d3)

  mx + y = 5 <=> m.1 + 2 = 5 <=> m = 3

  Vậy m = 3 thì (d1);(d2) và (d3) đồng quy tại 1 điểm.

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>