AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai xe lửa khởi hành đồng thời từ hai ga cách nhau 750 km và đi ngược chiều nhau, sau 10 giờ chúng gặp nhau. Nếu xe thứ nhất khởi hành trước xe thứ hai 3 giờ 45 phút thì sau khi xe thứ hai đi được 8 giờ chúng gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe.

  Lời giải tham khảo:

  Đổi 3 giờ 45 phút = 3,75 giờ

  Gọi vận tốc xe lửa thứ nhất là x (km/h) (x > 0)

  Gọi vận tốc xe lửa thứ hai là y (km/h) (y >0)

  Quãng đường xe lửa thứ nhất đi trong 10 giờ là: 10x (km)

  Quãng đường xe lửa thứ hai đi trong 10 giờ là: 10y (km)

  Vì hai xe đi ngược chiều và gặp nhau nên ta có pt: 10x + 10y = 750 (1)

  Vì xe thứ nhất khởi hành trước xe thứ hai 3 giờ 45 phút nên khi gặp nhau thì thời gian xe thứ nhất đã đi là: 8 + 3,75 = 11,75 (giờ)

  Quãng đường xe thứ nhất đã đi là: 11,75x (km)

  Quãng đường xe thứ hai đã đi là: 8y (km)

  Ta có pt: 11,75x + 8y = 750  (2)

  Từ (1) và (2) ta có hệ pt: \(\left\{ \begin{array}{l}
  10x + 10y = 750\\
  11,75x + 8y = 750
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x + y = 75\\
  11,75x + 8y = 750
  \end{array} \right.\)

  \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  8x + 8y = 600\\
  11,75x + 8y = 750
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
   - 3,75x =  - 150\\
  x + y = 75
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 40\\
  y = 35
  \end{array} \right.\)

  Đối chiếu với ĐK ta có x = 40; y = 35 đều thỏa mãn điều kiện

  Vậy vận tốc xe  thứ nhất là 40 km/h;  Vận tốc xe lửa thứ hai là 35 km/h

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>