YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau : Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Cu; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá hủy trước là:

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  2 cặp kim loại, tiếp xúc nhau trong dung dịch chất điện li ⇒ thỏa mãn các điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa.

  Muốn biết kim loại nào bị phá hủy trước → dùng dãy điện hóa: Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb> (H) > Cu:

  chất nào trong cặp đứng trước thì bị ăn mòn trước ⇒ các cặp thỏa mãn yêu cầu là (Cu và Fe); (Fe và Pb); (Fe và Ni) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA