AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt các dd hóa chất riêng biệt: NaCl, FeCl3, NH4Cl, (NH4)2CO3, AlCl3 người ta có thể dùng kim loại nào sau:

  • A. K   
  • B. Na   
  • C. Mg      
  • D. Ba

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Khi cho Ba vào các dung dịch trên thì:

  Ba + H2O → Ba(OH)+ H2

  Lấy dung dịch Ba(OH)2 thu được ở trên cho vào 5 dung dịch:

  - Nếu xuất hiện kết tủa trắng và có khí mùi khai thì đó là (NH4)2CO3

  (NH4)2CO3 + Ba(OH)2→ BaCO3↓ + 2NH3↑ + 2H2O

  - Nếu xuất hiện khí có mùi khai thì đó là NH4Cl

  2NH4Cl+ Ba(OH)2→ BaCl2+ 2NH3↑ + 2H2O

  - Nếu xuất hiện kết tủa trắng, tan trong kiềm dư thì đó là AlCl3

  3Ba(OH)2 + 2AlCl3 → 2Al(OH)3↓ + 3BaCl2

  Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + 4H2O

  - Nếu xuất hiện kết tủa nâu đỏ, không tan trong kiềm dư thì đó là FeCl3

  3Ba(OH)2+ 2FeCl3 → 2Fe(OH)3↓ + 3BaCl2

  Chất còn lại là NaCl

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA