AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một hỗn hợp A gồm Ba và Al. Cho m gam A tác dụng với nước dư, thu được 1,344 lít khí, dung dịch B. Cho 2m gam A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 20,832 lít khí. (Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Giá trị của m là:

  • A. 10,155
  • B. 12,21 
  • C. 12,855  
  • D. 27,2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đặt a, b là số mol Ba và Al trong m gam A.

  Với H2O, phần không tan C là Al dư.

  Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

  a                              a          a

  2Al + 2H2O + Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + 3H2

  2b                        b                   b              3b     

  → nH2 = a + 3b = 0,06 (1)

  Với dung dịch Ba(OH)2 dư, số mol Ba và Al lúc này là 2a và 2b, kiềm dư nên cả 2 kim loại đều tan hết. Phản ứng vẫn như trên.

  → nH2 = 2a + 3b = 0,93 (2)

  Từ (1), (2) ⇒ a = 0,015 và b = 0,3

  ⇒ m = 137.0,015 + 0,3.27 = 10,155 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>