AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 5,8 gam muối FeCO3  tác dụng với dung dịch HNO3  vừa đủ, thu được hỗn hợp khí chứa CO2, NO và dung dịch X. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X được dung dịch Y, dung dịch Y này hòa tan được tối đa m gam Cu, sinh ra sản phẩm khử NO duy nhất. Giá trị của m là:

  • A. 11,2 gam 
  • B. 9,6 gam  
  • C. 14,4 gam 
  • D. 16,0 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nFeCO3 = 0,05 mol

  FeCO3 + HNO3 → Fe(NO3)3

  nFe3+ = 0,05 mol, nNO3- = 0,15 mol

  ne = 0,05 + 0,15.3 = 0,5 mol → nCu = 0,25 mol → mCu = 16 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>