AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây tạo ra sản phẩm là muối Fe(III):

  1) Cho Fe dư vào dung dịch HNO3 

  2) Cho Fe dư vào dung dịch AgNO3

  3) Cho Fe vào dung dịch HNO3

  4) Cho Fe vào dung dịch AgNO3

  • A. 1, 2, 3
  • B. 1
  • C. 3, 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>