AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chia hỗn hợp hai axit no đơn chức làm ba phần bằng nhau.

  + Phần 1 cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 21,6 gam Ag.

  + Phần 2 cho tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 22,3 gam muối.

  + Phần 3 trung hòa bằng NaOH, cô cạn rồi cho sản phẩm tác dụng NaOH/CaO dư nung nóng thu được 6,72 lít hỗn hợp hai khí (đktc).

  Công thức cấu tạo của hai axit là:

  • A. HCOOH; CH3COOH. 
  • B. HCOOH; C2H3COOH
  • C. CH3COOH; C2H5COOH.
  • D. HCOOH; C2H5COOH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  P3: nkhí = naxit = 0,3 mol
  P1: nAg = 0,2 mol < naxit ⇒ chỉ có 1 axit phản ứng tráng bạc ⇒ HCOOH: 0,1 mol
  ⇒ RCOOH : 0,2 mol
  P2: muối Ca: (HCOO)2Ca: 0,1 mol; (RCOO)2Ca: 0,2 mol
  ⇒ mmuối = 22,3 = 0,05.130 + 0,1.(2R + 128) ⇒ R = 15 (CH3)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>