AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hỗn hợp X gồm 2 axit: axit axetic và axit fomic tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 10% thu được dung dịch trong đó CH3COONa có nồng độ là 7,263%. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và sự thuỷ phân của các muối không đáng kể. Nồng độ phần trăm của HCOONa trong dung dịch sau phản ứng có giá trị gần nhất bằng:

  • A. 6%
  • B. 9%
  • C. 12%
  • D. 1%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giả sử: \(\left\{\begin{matrix} CH_3COOH:x\\ HCOOH:y \ \ \ \end{matrix}\right.\ mol + \bigg | \begin{matrix} dd.NaOH\\ 10\% \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix}\)
  ⇒ nNaOH = x + y mol ⇒ mdd NaOH = 400(x + y) (g)
  \(\%m_{CH_3COONa}=\frac{82x}{400(x+y)+60x+46y}=7,263\%\)
  ⇒ y = 1,5x
  \(\%m_{HCOONa}=\frac{68y}{400(x+y)+60x+46y}=9,03\%\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>