ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho m gam axit CH3COOH tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1M . Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Tính giá trị của m?

  • A. 6 gam
  • B. 12 gam
  • C. 18 gam
  • D. 15 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
  0,2                 0,2
  ⇒ m = 0,2.69 = 12 gam

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4877

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF