ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho m gam axit CH3COOH tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1M . Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Tính giá trị của m?

  • A. 6 gam
  • B. 12 gam
  • C. 18 gam
  • D. 15 gam
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
  0,2                 0,2
  ⇒ m = 0,2.69 = 12 gam

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 4877

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1