YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho m gam axit CH3COOH tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1M . Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Tính giá trị của m?

  • A. 6 gam
  • B. 12 gam
  • C. 18 gam
  • D. 15 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
  0,2                 0,2
  ⇒ m = 0,2.69 = 12 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA