AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt HCOOH và CH3COOH ta dùng chất nào?

  • A. Dung dịch AgNO3/NH3.
  • B. Quì tím.
  • C. CaCO3.
  • D. NaOH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  HCOOH có phản ứng tráng bạc tạo Ag còn CH3COOH thì không

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>