YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chỉ ra câu sai. Có thể thu được ánh sáng đỏ nếu:

  • A. Thắp sáng một đèn LED đỏ.
  • B. Chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm lọc màu đỏ.
  • C. Chiếu một chùm sáng đỏ qua một tấm lọc màu đỏ.
  • D. Chiếu một chùm sáng đỏ qua tấm lọc màu tím.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cách tạo ra ánh sáng màu

  • Dùng nguồn ánh sáng màu. nên câu A đúng
  • Tạo ánh sáng màu bằng các tấm lọc màu
   • Chiếu ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu ta sẽ được ánh sáng có màu của tấm lọc.Nên ta thu được màu đỏ ở câu B
   • Chiếu ánh sáng màu qua một tấm lọc cùng màu ta sẽ được ánh sáng vẫn có màu đó. Nên ta thu được màu đỏ ở câu C
   • Chiếu ánh sáng màu qua một tấm lọc khác màu sẽ không được ánh sáng màu đó nữa. nên khi chiếu màu đỏ lên tấm lọc màu tím sẽ k được màu đỏ
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8023

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON