ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cách hiệp vần của thể thơ lục bát là:

  • A. Hiệp vần ở tiếng thứ 6 của hai dòng và giữa tiếng thứ 6 của dòng bát với tiếng thứ 6 của dòng lục.
  • B. Hiệp vần ở tiếng cuối của dòng lục với tiếng  cuối của dòng bát.
  • C. Hiệp vần ở tiếng thứ 6 của hai dòng và giữa tiếng thứ 8 của dòng bát với tiếng thứ 6 của dòng lục.
  • D. Hiệp vần ở mỗi cặp, cặp song thất có vần trắc, cặp lúc bát có vần bằng. Giữa cặp song thất và lục bát có vần liền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE