YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu sau: " …là đơn vị cơ bản trong luật thơ".

  • A. Câu
  • B. Ngữ âm
  • C. Ngữ pháp
  • D. Tiếng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 427

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF