YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Thể thơ song thất lục bát có nhịp như thế nào?

  • A. Nhịp 4/3
  • B. Nhịp 3/4
  • C. Nhịp 3/4 và nhịp 2/2/2
  • D. Nhịp 2/2/2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 429

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF