ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các cá nhân, tổ chức thi hành pháp luật tức là thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình, chủ động làm những gì mà pháp luật

  • A. quy định.
  • B. quy định phải làm.
  • C. quy định làm.
  • D. cho phép làm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 64830

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - GDCD

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF