YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Biết số phức z có tập hợp điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là đường tròn tô đậm trong hình vẽ.

  Tập hợp các điểm biểu diễn số phức \(z-1\) là

  • A. Đường tròn tâm I(1;2), bán kính R = 2          
  • B. Đường tròn tâm I(2;2), bán kính R = 2
  • C. Đường tròn tâm I(-3;-2), bán kính R = 2        
  • D. Đường tròn tâm I(2;-2), bán kính R = 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75965

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON