YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Biến đổi lí học ở dạ dày gồm:

  • A.      Sự tiết dịch vị
  • B.  Sự co bóp của dạ dày        
  • C. Sự nhào trộn thức ăn
  • D. Cả ba câu trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Biến đổi lí học ở dạ dày gồm:

  • Sự tiết dịch vị
  • Sự co bóp của dạ dày     
  • Sự nhào trộn thức ăn

  → Đáp án: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 13852

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON