YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chất tiết chủ yếu ở dạ dày là: 

  • A. HCl và pesin
  • B. H2SO4 và pesin
  • C. HCl 
  • D. H2SO4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tuyến vị ở lớp niêm mạc dạ dày có các tế bào tiết HCl và các tế bào tiết pesinogen.

  → Đáp án: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 134687

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON