AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm cấu tạo nào của dạ dày giúp đảo trộn và làm nhuyễn thức ăn?

  • A. Thành dạ dày được cấu tạo bởi 4 lớp cơ bản
  • B. Hình túi thắt 2 đầu
  • C. Thành cơ có 3 lớp cơ dày và khỏe
  • D. A và C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>