ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Bề rộng hố khi trồng cây ăn quả có múi là : 

  • A. 30 đến 40cm.
  • B. 30 đến 60cm.
  • C. 60 đến 80cm.
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Rộng 60 đến 80cm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE