• Câu hỏi:

  Sau khi đào hố xong thì cần làm gì tiếp theo ?

  • A. Đặt bầu cây vào giữa hố
  • B. Bóc bỏ vỏ bầu
  • C. Đặt cây vào giữa bầu
  • D. Lấp đất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Bóc bỏ vỏ bầu

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC