YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bản vẽ nào là bản vẽ hình chiếu bằng của các công trình trên khu đất xây dựng?

  • A. Bản vẽ mặt đứng.
  • B.  Bản vẽ mặt cắt.
  • C.  Bản vẽ mặt bằng.
  • D. Bản vẽ mặt bằng tổng thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  • Bản vẽ mặt bằng tổng thể.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>