YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bản vẽ mặt bằng gồm những đặc điểm nào sau đây:

  • A. Là hình cắt toàn bộ, chỉ sử dụng một mặt phẳng cắt duy nhất. 
  • B. Không biểu diễn phần khuất
  • C. Nếu ngôi nhà có nhiều tầng thì phải có bản vẽ mặt bằng riêng cho từng tầng .
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Tất cả đều đúng

  Đặc điểm của Bản vẽ mặt bằng:

  • Là hình cắt toàn bộ, chỉ sử dụng một mặt phẳng cắt duy nhất. 

  • Không biểu diễn phần khuất

  • Nếu ngôi nhà có nhiều tầng thì phải có bản vẽ mặt bằng riêng cho từng tầng .

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA