RANDOM
 • Câu hỏi:

  Bản vẽ mặt đứng là: 

  • A. Hình cắt tạo bởi mặt phẳng cắt song song với một mặt đứng của ngôi nhà
  • B. Hình cắt tạo bởi mặt phẳng cắt vuông góc với một mặt đứng của ngôi nhà
  • C. Hình chiếu vuông góc của ngôi nhà lên một mặt phẳng thẳng đứng.
  • D. Là hình cắt bằng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng nằm ngang

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Bản vẽ mặt đứng là  hình chiếu vuông góc của ngôi nhà lên một mặt phẳng thẳng đứng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA