RANDOM
 • Câu hỏi:

  Hình biểu diễn quan trọng nhất của ngôi nhà là hình nào ?

  • A. Mặt đứng.
  • B. Mặt bằng.
  • C. Mặt cắt.
  • D.  Mặt bằng tổng thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  • Mặt bằng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA