YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bản vẽ nhà nào được thể hiện bằng hình cắt ?

  • A. Bản vẽ mặt bằng tổng thể.
  • B.  Bản vẽ mặt cắt.
  • C. Bản vẽ mặt bằng.
  • D. Bản vẽ mặt đứng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  • Bản vẽ mặt cắt.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>