ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Anh N không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nên cán bộ nhà nước có thẩm quyền đã xử phạt hành chính với anh. Việc làm của cán bộ trên là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

  • A. Tuân thủ pháp luật.
  • B. Thi hành pháp luật.
  • C. Sử dụng pháp luật.
  • D. Áp dụng pháp luật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66262

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - GDCD

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF