ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ là gì? 

  • A. Mở rộng bờ cõi
  • B. Đặt ách đô hộ dễ cai trị
  • C. Làm bàn đạp chiếm Nam Tống và xâm lược các nước Đông Nam Á.
  • D. Tất cả các đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13966

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON