AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ai là người chỉ huy quân Mông Cổ tấn công Đại Việt lần thứ nhất

  • A. Hốt Tất Liệt
  • B. Ngột Lương Hợp Thai
  • C. Vua Mông Cổ
  • D. Thoát Hoan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>