• Câu hỏi:

  Ai là người trực tiếp tham gia hội Nghị Diên Hồng họp năm 1285 

  • A. Quan lại nhà Trần
  • B. Phụ Lão
  • C. Quan võ triều đình
  • D. Quan văn triều đình

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC